گزارش داده های سلامت

ویویش 1 - 7 از 7

 کاربر تاریخ زمان قند خون فشار بالا فشاز پایین ضربان قلب
Admin17/03/140000:22 قبل از ظهر132138121
salmand13/03/140009:09 قبل از ظهر87186103
parastar11/03/140007:07 قبل از ظهر80135103
parastar11/03/140008:08 قبل از ظهر7812897
parastar11/03/140003:03 قبل از ظهر4312893
Admin11/03/140002:20 قبل از ظهر222222
Admin11/03/140001:10 قبل از ظهر111111
 کاربر تاریخ زمان قند خون فشار بالا فشاز پایین ضربان قلب

نویسنده

Admin